מדיניות השרת:

שלחת תגובה, הנה כמה כללים בשרת ובכלל
לאחר תהליך ההרשמה, ניתנת אפשרות להגיב על כל מאמר, סקר או תגובה המתפרסמים בשרת. השרת אינו אחראי על תוכן התגובות המתפרסמות באתר, אך שומר לעצמו את הזכות להסיר או לערוך תגובות שמכילות אחת או יותר מהתכונות להלן, או שאינן עולות בקנה מידה אחת עם רוחו של השרת, המכוונת לדיון תרבותי ועינייני.

זה, לא מקובל:
א. השמצות, קללות, לשון הרע או שפה גסה.
ב. פרסומות מכל סוג שהוא, כולל spam
ג. הסתה לאלימות, דעות פוליטיות, ותלונות על חוסר סקס מאתמול בלילה, אם כי כמה מהגולשים ישמחו לדעת על כך.


תנאי שימוש ב"שרת העיוור"
השימוש בשרת כפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן. אנא קרא את התנאים. שים לב, גם אם לא קראת \עיינת בתנאים, הינך מחויב כלפם. המידע באתר מובא לפרסום ע"י מערכת ה"שרת העיוור" ומשתמשי האתר (הגולשים בשולחם ביקורת או תגובה) .

המידע עשוי שלא להתאים לצרכיך, להסעיר אותך, לעורר התנגדות פושרת או עזה, להיתפס כבלתי נאות לפי דעותיך ושלל מרעית צאנך, לגרום לך לצחוק עז שיגמר בחדר מיון וכיו"ב, בכל מקרה שאינך מסכים לתכני האתר, או שהרגשתך היא שהשרת איננו מתאים לך, הינך מתבקש לצא מייד מהאתר!

בכל מקרה, ה"שרת העיוור" אינו אחראי לכל תוכן מתכני האתר, וכן אינו מנהל מעקב אחר משתמשיו ודעותיהם ומקנה לכל משתמש באתר את האפשרות לכתוב ככל העולה על רוחו בכל רגע נתון בו השרת עומד לשירות משתמשיו. השרת איננו נושא, ולא ישא בכל אחריות לכל תוכן המתפרסם בין שורותיו, ולכל תוצאה שתנבע ממנו, כולל קניית אלבומים מחורבנים שהופיעו כהמלצות באתר.

כל מידע מכל סוג שהוא שיפורסם באתר בכל פורמט שהוא בין בצורת כתבה, תגובה מסדר כלשהו למידע באתר, או בכל דרך אחרת, מקנה לשרת זכות להשתמש בו באופן חופשי לכל מטרה, בין אם ציטוט, פרסום, הפצה בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא, ומקנה לו מראש בעצם העלאת המידע לאתר מלא הזכות החוקית והזכויות הנדרשות לכך. השרת רשאי לערוך את האתר בכל עת ולהכניס שינויים על פי רצונו והלך רוחו באותו ערב. אין המערכת מתחייבת לשמור או להחזיק חומר כלשהו באורח רציף או מלא.

האתר מופעל כפי שהוא (as is) ואין השרת מתחייב להתאמת האתר לצורך ספציפי כלשהו ו\או למשתמש כלשהו. השרת איננו מתחייב בשום צורה לספק את השירות באורח רוצוף סדיר או כלשהו, שהשירות ינתן בלא הפרעה ו\או תקלה וכן לאחריות כלשהי במקרה של גישה בלתי מורשית לאתר וזאת בכל צורה ובכל אופן לרבות במחשבי האתר, במחשבי ספק הגישה לאינטרנט, בקווי התקשורת ובכל מתקן או אמצעי אחר.

גלישה נעימה. (ותודה לעין הדג על הפורמט המרנין)פרטים נוספים (ושליחת ביקורות)
בדוק את דף ה-FAQ או את דף עזרה ראשונה